Služby v oblasti stavebníctva

Vyberte si z našich služieb. Zaoberáme sa komplexnými geodetickými službami tak pre fyzické osoby ako aj spoločnosti.

  • Vyhotovenie digitálneho podkladu pre realizáciu projekčnej činnosti
  • Spracovanie výsledkov merania vo formátoch podľa požiadavky
  • Vytyčovanie stavebných objektov, komunikácií, základov, konštrukcií
  • Vytyčovanie a zameriavanie priebehu inžinierskych sietí
  • Zameranie skutočného vyhotovenia stavieb
  • Výpočet kubatúr a spracovanie 3D modelu
  • Vyhotovenie máp veľkých mierok, základná mapa závodu
  • Kontrolné merania

POTREBUJETE PORADIŤ?

Tel: 055/7297970,
Mobil: 0905 340 922, 0905 340 923