spoľahlivý dodávateľ geodetických prác.

GEODÉZIA
Košice, s.r.o.

 Ak potrebujete rozdeliť parcelu, vytýčiť pozemok, zamerať novostavbu a iné geodetické práce radi tieto činnosti pre Vás zrealizujeme. 

naše služby

Vyberte si z našich služieb. Zaoberáme sa komplexnými geodetickými službami tak pre fyzické osoby ako aj spoločnosti.

Adresný bod

Adresný bod je priestorový údaj , ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy ktorá má svoje orientačné číslo alebo má iba súpisné číslo.

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa vždy  autorizačne overený autorizovaným geodetom.

Vytýčenie pozemku

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice

Inžinierska geodézia

Vytyčovanie stavebných objektov, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebných objektov.Ak realizujete stavbu akéhokoľvek druhu a rozsahu, radi vám pomôžeme.

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby je vlastne priestorové, teda polohové a výškové vyznačenie stavby alebo jej časti, na určenom pozemku, ktoré sa deje na základe nadmorskej výšky.

Potrebujete poradiť?

Neváhajte a kontaktujte nás.
Radi vám poradíme pri výbere našich služieb.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 • geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie,
 • geometrický plán na kolaudáciu,
 • geometrický plán na oddelenie pozemkov,
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby,
 • geometrický plán na zriadenie vecného bremena,
 • grafická identifikácia C-KN, E-KN,
 • vytýčenie hraníc pozemkov.

Sme tu pre vás viac
ako 20 rokov

Geodetické merania vykonávajú geodeti s 20 ročnou praxou v oblasti geodézie a to kvalitnými GPS prístrojmi a totálnymi stanicami zn. Leica. Radi Vás privítame v našej kancelárii v Košiciach kde sme pripravení Vám poradiť a realizovať Vašu zákazku. Veríme že v nás nájdete spoľahlivého dodávateľa geodetických prác.

Inžinierska geodézia

 • podklady pre projektovanie – polohopisné a výškopisné zameranie územia,
 • vytyčovanie stavieb,
 • presné vytyčovanie základových pätiek, kalichov pre osadzovanie konštrukcií,
 • vyhotovenie základnej mapy závodu,
 • porealizačné zameranie inžinierskych sieti,
 • polohové a výškové pozorovanie stavebných objektov a konštrukcií,
 • technická nivelácia,
 • kontrolné meranie.

naši spokojní zákazníci

Pracujeme v oblasti geodetických služieb viac ako 20 rokov. Niektorí naši zákazníci vyjadrili svoju spokojnosť.

“Som rád, že som sa rozhodol pre Geodéziu Košice s.r.o. pri stavbe našho RD. Maximálna profesionalita a spokojnosť.”

Peter

Staviteľ, Košice

“Potrebovala som vytvoriť nový geometrický plán a som rada, že som sa rozhodla pre vás. Oceňujem rýchlosť spracovania.”

Michaela

Architekt, Košice

“Spolupracujem s Geodézia Košice už viac rokov. Zatiaľ som bol stále spokojný. Vysoká odbornosť a pracovné nasadenie.”

Eduard

Podnikateľ, Košice

Kontaktujte nás

Zaujala vás naša ponuka. Potrebujete poradiť pri výbere našich služieb?
Neváhajte nás kontaktovať.

Neváhajte nás kontaktovať. Môžete nás navštíviť osobne , dozvedieť sa viac o našich službách telefonicky alebo využite Kontaktný formulár.

GEODÉZIA Košice, s.r.o.
Barčianska 66
2. poschodie (sivo-oranžová rekonštruovaná budova) 
040 17 Košice

IČO: 46 956 948
DIČ: 2023684828

Tel: 055/7297970,
Mobil: 0905 340 922, 0905 340 923
E-mail: geodeziakosice@gmail.com

Kontaktný formulár & Žiadosť o cenovú ponuku zdarma

Vyberte si službu